Ubój rytualny formatuje nam myślenie?

Ta kampania jest jak soczewka, która skupia ksenofobię i szowinizm gatunkowy i formatuje myślenie o krzywdzeniu zwierząt.

Ile praw zwierząt w prawach zwierząt?

Choć na spotkaniu „Dlaczego feministki powinny walczyć o prawa zwierząt” mówiono o ważnych i ciekawych rzeczach, wielkim nieobecnym okazały się prawa zwierząt i weganizm.

Zwierzę wciąż jest rzeczą

Zwierzę, jako istota zdolna do cierpienia, nie jest rzeczą. Tak, ale tylko na początku ustawy. Potem staje się surowcem, maszyną, towarem. Na papierze i w rzeczywistości. Zróbmy coś z tym!

Myślistwo vs cywilizowana ochrona zwierząt?

Czy sprzeciw wobec myślistwa oznacza sprzeciw wobec zabijania zwierząt? Nie. Może nawet maskować nasze poparcie.

Dobrostan, czyli brzydkie słowo na D

Prawo dobrostanowe współdziała z naszym pragnieniem, by niewielkim kosztem, mieć wrażenie, że jesteśmy cywilizowanym społeczeństwem.

Brzydkie słowo na “H”

Ha jak humanitarny. Pierwsze skojarzenie? Ładne: pomoc humanitarna. Drugie brzydkie: humanitarny ubój.